Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

 • YAŞ ŞARTI
  A1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16 yaşını doldurmuş olmaları ,
  A2 , B, B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 18 yaşını doldurmuş olmaları,
  A sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 24 yaşını doldurmuş olmaları ya da 2 yıllık A2 ehliyet sahibi olması,
 • ÖĞRENİM ŞARTI
  İlkokul mezunu ya da Çıraklık Eğitim Merkezi’nden 2. kademe öğrenim belgesi sahibi olunması yeterlidir.
 • SAĞLIK ŞARTLARI
  Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur.
 • HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI
  Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
  f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı :
  Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.
Merhaba
Call Now Button